Mågelivegen
English

Shuttle

Fra og med 02.07.2018 vil Troltunga Road Bus tilby transport fra Skjeggedal til Mågelitopp

For mer informasjon og online bestilling gå til hjemmesiden deres, http://www.trolltunganorway.com/en_GB