Mågelivegen
English

Trolltunga kart

Fun-kart, viser ikke terreng og avstander i skala.. Foto: Maagelia Utvikling AS. Illustrasjon: Reine Linjer

Her finner du digitalt turkart og rutebeskrivelse til Trolltunga på Ut.no

Vi anbefaler å ta med turkart og kompass. Det kan redde liv!

Du kan kjøpe turkart på nett, eller i de fleste sportsbutikker og en del bokhandlere.

Her finner du Skjeggedal på Google maps.