Mågelivegen
English

Trolltunga veien – Mågelivegen

Fun-kart, viser ikke terreng og avstander i skala.
Fun-kart, viser ikke terreng og avstander i skala.

 

 

PÅ GRUNN AV VÆRMELDINGEN FREMOVER STENGER VI P3

 

 

 

 

 

Bestill via vår samarbeidspartner Trolltunga Road Bus, https://www.trolltunganorway.com/no/activity/267450/trolltunga-parkering-p3-paa-maagelitopp-overste-startsted

 

 

 

 

 

 

Vegen i Mågelia er bygget for lokal og begrenset bruk, det er en privat vei med kun en kjørebane som snor seg opp den bratte lia med 17 hårnålsvinger og stigning opp til 17 %.


 

 

 

All parkering foregår på parkeringsplass oppe. Det er plass til et begrenset antall kjøretøy (maks. 30), og vegen blir stengt når parkeringsplassen er full. Vegen er åpen for fri ferdsel for gående og syklende.

 

Vegen er stengt for innkjøring det meste av dagen. Kun et begrenset antall kjøretøy slippes opp fra kl. 0800 hver morgen før vegen stenges, så her gjelder det å være tidlig ute.

Bommen er betjent og de som får kjøre opp vil få god informasjon om kjøremønster og parkering. Ved utkjøring åpnes bommen automatisk.

Les nøye gjennom punktene under, hvis de følges vil alle som kjører opp vegen få en sikker og god tur til topps.

 

DERSOM DU ANKOMMER LENGE FØR ÅPNINGSTID, VENNLIGST SLÅ AV MOTOREN AV HENSYN TIL NABOER.

 

GOD TUR.

   
 • Vegen er åpen for gående og syklister

  Det er anledning for gående og syklende å benytte vegen, uten kostnad. Turister på vei til eller fra Trolltunga kan spare beina litt ved å ta veien i stedet for stien.

  Vis hensyn til biltrafikk.


 • Bomveg

  Det vil bli anledning for et begrenset antall kjøretøy å kjøre opp hver dag.

  • Vegen blir stengt for dagen når det begrensede parkeringsarealet er fylt opp
  • Bommen åpnes automatisk når kjøretøyet kjører ut
  • Pris Kr. 600,- pr. dag. (Kjøring på vegen inkludert i parkeringsavgiften)

 • Bratt stigning

  Vegen har opptil 17% stigning.


 • Hårnålsvinger

  Vegen har 17 hårnålssvinger, og krever at bilfører har erfaring med å kjøre på smal, svingete og tidvis krevende veg.


 • Forbudt for motorsykler

  På grunn av vegens krevende forhold er det forbud mot kjøring med motorsykler.


 • Forbudt for bobiler og kjøretøy over 2 meter høyde

  Det er høydebegrensing for kjøretøy på 2 meter!


 • Parkering kun på anvist plass

  Det er ikke tillatt å parkere utenfor anviste soner. Vennligst følg skiltingen.


 • Innkjøring og parkering

  Se skissene for beskrivelse av bomstasjon nede, og parkering og snuplass oppe.


 • Fotokreditering, Bannerbilde: Destination Hardanger Fjord/Till Hanten.